Kadın ve erkek arasındaki bazı metabolizma farkları vardır. Bu metabolizma farkları vücut hacmi, kalp atım hızı, kan basıncı, solunum hızı, yağ ve kas oranlarındaki farklar iki cinsiyet arasındaki farklılıklar yüzünden oluşur. Dinlenme durumunda erkekler kadınlardan daha fazla glikoz ve yağ yakarlar. Çünkü kas oranları ortalama olarak kadınlardan daha fazladır. Ortalama olarak, solunum, kan dolaşımı, sindirim ve fiziksel aktivite de dahil olmak üzere erkenlerde metabolik ihtiyaçları için yakılan kalori kadınlara oranla yüzde 5 ila 10 oranında daha fazladır.

Kadınların yağ depolama yatkınlığı da erkeklerden daha fazladır. Kadın ve erkek farklı şekilde yağ yakar ve depolar. Kadınlar daha çok kalça ve basen bölgesinde yağ depolarken erkekler göbek çevresinde depolar. Kadın vücudu genel olarak yağlanmaya, erkek vücudu ise kas yapmaya meyillidir. Östrojen hormonu kadınlarda, karın çevresindeki yağlanmayı azaltıp kalça ve basen bölgesinde yağlanmaya sebep olur. Bu durum, armut tipi ya da kadın tipi yağlanma olarak da adlandırılan vücut şekline işaret eder. Testosteron hormonu ise erkeklerde kas kütlesini artırır. Erkekler genellikle karın bölgesinden yağlanmaya başlayarak kilo alırlar. Bu durum ise elma tipi ya da erkek tipi yağlanma olarak adlandırılır. Genetik nedenlere bağlı olarak bazı kadınlarda da bu tarzda yağlanma görülebilir. Bir kadın için önerilen vücut yağ oranı %20-30, bir erkek için önerilen yağ oranı %12-20 arasındadır.