Önceleri sadece organik gıda mağazalarında bulunan organik gıdalar günümüzde bütün süpermarketlerde bulunmaktadır. Organik gıdaların ortaya çıkması ve “organik beslenme“nin popüler hale gelmesi ile beraber bu kadar yaygınlaşması da bir ikileme yol açtı. Bir yanda, bir konvansiyonel yetiştirilen elma, öte yanda organik olanı var. Her iki elma da sert, parlak ve kırmızı, her ikisi de vitamin ve lif içerir; yağ, sodyum ve kolesterol içermezler.

Organik Beslenme Nedir?

Gıda alanında kullanılan “organik” kelimesi meyve, sebze, tahıl, süt ürünleri, tarım ürünleri ve et gibi çiftçilerin yetiştirdiği ya da ürettiği besinler anlamına gelir. Organik tarım uygulamaları, toprak ve su tasarrufunu teşvik etmek ve kirliliğin azaltılması için tasarlanmıştır. Organik tarımda aşılama ve yabani ot kontrolü için kimyasal yöntemler kullanılmaz. Organik tarım uygulamaları örnekleri, toprak ve bitki beslemek için doğal gübre kullanılarak ve yabani otları yönetmek için ürün rotasyonu yapılması veya saman örtüsü kullanmayı içerir.

Organik Gıda Sertifikasyonu

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bir standart oluşturmak için tüm organik gıdalar için bir organik sertifikasyon programı oluşturmuştur. Bu standartlar gıdaların nasıl büyüdüğünü ve işlendiğini düzenler.

Organik olarak etiketlenmiş herhangi bir ürün USDA sertifikalı olmalıdır. Bir gıda “USDA Organic” etiketi taşıyorsa, o USDA standartlarına göre üretilmiş ve işlenmiş demektir. Ürünlerin organik etiketi taşıması isteğe bağlıdır ama birçok organik gıda üreticisi bu etiketi kullanmaktadır. Tamamen organik ürünler; meyve, sebze, yumurta gibi gıdalar yüzde 100 organik etiketli ve USDA mühür taşıyabilir.

Kahvaltı gevreği gibi içerisinde birden fazla madde var ise gıdalar, USDA organik etiketi organik maddeler sayısına bağlı olarak şu ifadeler kullanılabilir:

  • Yüzde 100 Organik: Bu ifade kullanmak için, ürünlerin tamamen organik veya organik malzemelerle yapılmış ya olmalıdır.
  • Organik: Ürünler bu terimi kullanmak için organik en az yüzde 95 olmalıdır.

En az yüzde 70 organik madde içeren ürünlerin etiketinde “organik maddeler ile yapılan” şeklinde ifadeler kullanılabilir ancak organik etiketi kullanılamaz.

Türkiye’de ise T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetki verilen firmalar organik tarımın başlangıcından itibaren kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. “Doğal” ve “organik” terimleri birbirleri yerine kullanılamazlar. Doğal, tamamen doğal, hormonsuz gibi ifadeler gördüğünüzde bu ürünün organik olduğu anlamına gelmez.

Organik gıdalar özdeş türlerinden daha fazla besin öğesi içermezler. Yeni yapılan bir çalışmada, organik ve konvansiyonel gıdaların besin içeriği hakkında bilimsel makalelerin son 50 yıllık değerinde incelenmiştir. Araştırmacılar organik ve geleneksel olarak üretilen gıda maddelerinin besin içeriğinde önemli ölçüde farklılık olmadığı sonucuna varmıştır.

Kaynaklar: 1, 2, 3