Çocukların obez olma riski ile ilgili, 7 ülkede 28 araştırma sonucu incelenerek yapılan bu yeni araştırma Toronto Üniversitesi ve St. Michael Unity Health Toronto Hastanesi tarafından yönetildi. Araştırma sonuçları Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlandı. Mevcut çalışmaların sistematik bir incelemesi ve meta-analizi sonucunda, az yağlı süt tüketen çocuklara kıyasla tam yağlı süt içen çocukların aşırı kilolu veya obez olma olasılıklarının yüzde 40 oranında daha düşük olduğu bulundu.

Az yağlı süt mü tam yağlı süt mü?

St. Michael Unity Health Toronto Hastanesi pediatristi çocuk hastalıkları ve beslenme bilimleri profesörü ve bilim insanı Jonathon Maguire şunları söyledi: “Yaptığımız derleme çalışmasındaki bulgularımıza göre, şu anda iki yaşında olan ve az yağlı süt içirilen çocuklar, tam yağlı süt tüketenlerden daha zayıf değildi. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sekiz yaşın altındaki çocukların büyük çoğunluğu günlük olarak inek sütü tüketmektedir. Bu nedenle vücut ağırlığı ile inek sütü arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak önemlidir. İncelediğimiz tüm çalışmalar gözlemsel çalışmalardı. Yani tam yağlı sütün aşırı kilo veya obezite riskine neden olup olmadığından emin olamayız.”

Ebeveynler bu konuda ne kadar bilinçli?

Profesör Jonaton Maguire’nin Çocukların Obez Olma Riski ile İlgili Görüşleri Şu Şekilde:

Örnek vermek gerekirse vücut yağ kütlesi daha az olan çocukların ebeveynlerinin kilo alımını arttırmak için daha yüksek yağlı süt seçmeleri mümkündür. Benzer şekilde, vücut yağ kütlesi daha fazla olan çocukların ebeveynlerinin de obezite riskini azaltmak için daha az yağlı süt seçmiş olmaları mümkün.

Yine de tam araştırmacılar yağ oranı yüksek süt ile obezite riskinin azalması arasındaki nedensel ilişkiyi, tokluk hissinin artmasıyla toplam süt tüketim miktarının azalması gibi açıklanabilecek çeşitli mekanizmalar sunmuşlardır. Az yağlı süt içenlerde tokluk hissinin daha az olmasıyla daha fazla süt tüketimi ve dolayısıyla bu durum daha yüksek kalori alımı ile sonuçlanabilir.

Maguire ve meslektaşları, inek sütünün ile obezite arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için önümüzdeki dönemlerde de çalışmayı planlıyorlar. İki yaşındaki, tam yağlı ve az yağlı süt tüketen iki grubu iki yıl boyunca izleyecekler ve sonuçlarını bizlerle paylaşacaklar.

Maguire, “Sütün çocuklar için en iyisi olduğu konusunda ilerleme kaydediyoruz, ancak randomize kontrollü bir çalışma ile olağanüstü sorular üzerinde çok daha fazla netlik kazanacağız.” dedi.

 

Kaynak